- 1%

Bông Tai GLAMIRA Traudel

12,866,764 ₫

12,966,764 ₫

Vàng Trắng 750 / Ngọc Trai Đen / Đá Sapphire Trắng

HOT

Bông Tai GLAMIRA Dignity

10,903,582 ₫

11,003,582 ₫

Vàng Trắng 585 / Ngọc Trai Hồng / Kim Cương

- 1%

Bông Tai GLAMIRA Purisima

6,849,924 ₫

6,949,924 ₫

Vàng Trắng 375 / Ngọc Trai Hồng / Kim Cương

HOT

Bông Tai GLAMIRA Riva

25,997,544 ₫

26,097,544 ₫

Vàng 585 / Ngọc Trai Trắng / Kim Cương

- 1%

Bông Tai GLAMIRA Melinda

11,675,377 ₫

11,775,377 ₫

Vàng Vàng-Trắng 375 / Đá Sapphire

HOT

Bông Tai Đá Quý GLAMIRA Louisa

10,819,829 ₫

10,919,829 ₫

Vàng Trắng 585 / Ngọc Lục Bảo