HOT

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva

5,701,521 ₫

5,801,521 ₫

Vàng 585 / Ngọc Trai Trắng / Kim Cương

- 1%

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elvira

8,855,815 ₫

8,955,815 ₫

Vàng Trắng 585 / Ngọc Trai Hồng / Kim Cương

- 1%

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Despina

8,786,483 ₫

8,886,483 ₫

Vàng Vàng-Trắng 585 / Kim Cương

HOT

Dây Chuyền GLAMIRA Cassata

7,293,644 ₫

7,393,644 ₫

Vàng 375 / Kim Cương

- 1%

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

9,976,484 ₫

10,076,484 ₫

Vàng Hồng-Trắng 585 / Kim Cương

HOT

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chica

8,638,113 ₫

8,738,113 ₫

Vàng Trắng 750 / Ngọc Trai Đen / Kim Cương