- 1%

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Austere

8,327,510 ₫

8,427,510 ₫

Vàng Hồng 750 / Ngọc Trai Trắng

HOT

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delmare

6,600,331 ₫

6,700,331 ₫

Vàng Trắng 375 / Ngọc Trai Trắng / Đá Aquamarine

HOT

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva

5,701,521 ₫

5,801,521 ₫

Vàng 585 / Ngọc Trai Trắng / Kim Cương

- 1%

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elvira

8,855,815 ₫

8,955,815 ₫

Vàng Trắng 585 / Ngọc Trai Hồng / Kim Cương

- 1%

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maja

18,193,620 ₫

18,293,620 ₫

Vàng Trắng 750 / Đá Aquamarine & Kim Cương

HOT

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Angela

6,083,953 ₫

6,183,953 ₫

Vàng Trắng 585 / Đá Sapphire