Nhẫn Bạch Kim GLAMIRA Eglontina 1.25 crt

25,588,765 ₫

25,688,765 ₫

Bạch Kim 950 / Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

HOT

Nhẫn Bạch Kim GLAMIRA Fresa

24,981,426 ₫

25,081,426 ₫

Bạch Kim 950 / Đá Garnet & Kim Cương

- 0%

Nhẫn Bạch Kim GLAMIRA Calmar 1.6 crt

20,591,371 ₫

20,691,371 ₫

Bạch Kim 950 / Đá Swarovski

HOT

Nhẫn Bạch Kim - Kim Cương GLAMIRA Bridal Rise

14,789,735 ₫

14,889,735 ₫

Bạch Kim 950 / Đá Sapphire Trắng

- 1%

Nhẫn Vàng GLAMIRA Bridal Rise

7,504,133 ₫

7,604,133 ₫

Vàng 585 / Đá Sapphire Trắng

HOT

Nhẫn Vàng GLAMIRA Fresa

13,648,267 ₫

13,748,267 ₫

Vàng 585 / Đá Garnet & Kim Cương