- 1%

Nhẫn Ngọc Lục Bảo GLAMIRA Mutia

15,317,206 ₫

15,417,206 ₫

Vàng Vàng-Trắng 750 / Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

HOT

Nhẫn Ngọc Lục Bảo GLAMIRA Shulamis

23,689,923 ₫

23,789,923 ₫

Vàng Trắng 585 / Ngọc Lục Bảo & Kim cương xanh dương

- 0%

Nhẫn Ngọc Lục Bảo GLAMIRA Erica

32,427,589 ₫

32,527,589 ₫

Vàng Trắng 585 / Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

HOT

Nhẫn Ngọc Lục Bảo GLAMIRA Fresa

40,437,802 ₫

40,537,852 ₫

Vàng 585 / Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

- 1%

Nhẫn Hồng ngọc GLAMIRA Begonia

14,559,001 ₫

14,659,001 ₫

Vàng Trắng-Đỏ 585 / Hồng Ngọc

HOT

Nhẫn Hồng ngọc GLAMIRA Linderoth

6,823,577 ₫

6,923,577 ₫

Vàng Trắng 585 / Hồng Ngọc