- 1%

Bông Tai GLAMIRA Traudel

12,866,764 ₫

12,966,764 ₫

Vàng Trắng 750 / Ngọc Trai Đen / Đá Sapphire Trắng

HOT

Bông Tai GLAMIRA Dignity

10,903,582 ₫

11,003,582 ₫

Vàng Trắng 585 / Ngọc Trai Hồng / Kim Cương

- 1%

Bông Tai GLAMIRA Purisima

6,849,924 ₫

6,949,924 ₫

Vàng Trắng 375 / Ngọc Trai Hồng / Kim Cương

HOT

Bông Tai GLAMIRA Riva

25,997,544 ₫

26,097,544 ₫

Vàng 585 / Ngọc Trai Trắng / Kim Cương

Bông Tai GLAMIRA Lucille

28,500,678 ₫

28,600,678 ₫

Vàng Trắng 585 / Hồng Ngọc & Kim Cương

Bông Tai GLAMIRA Rote

23,711,277 ₫

23,811,277 ₫

Vàng Hồng 375 / Đá Sapphire & Kim Cương

- 1%

Bông Tai GLAMIRA Melinda

11,675,377 ₫

11,775,377 ₫

Vàng Vàng-Trắng 375 / Đá Sapphire

HOT

Bông Tai Đá Quý GLAMIRA Louisa

10,819,829 ₫

10,919,829 ₫

Vàng Trắng 585 / Ngọc Lục Bảo

- 1%

Bông Tai GLAMIRA Baemelys

11,608,541 ₫

11,708,541 ₫

Vàng Vàng-Trắng 585 / Kim Cương

HOT

Bông Tai GLAMIRA Magali

32,537,142 ₫

32,627,142 ₫

Vàng Hồng 585 / Kim Cương & Đá Swarovski

- 1%

Bông Tai GLAMIRA Ainsley

15,928,431 ₫

16,028,431 ₫

Vàng 750 / Kim Cương & Đá Swarovsk

HOT

Bông Tai GLAMIRA Louisa

38,534,292 ₫

38,634,292 ₫

Bạch Kim 950 / Kim Cương