- 1%

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Austere

8,327,510 ₫

8,427,510 ₫

Vàng Hồng 750 / Ngọc Trai Trắng

HOT

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delmare

6,600,331 ₫

6,700,331 ₫

Vàng Trắng 375 / Ngọc Trai Trắng / Đá Aquamarine

HOT

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva

5,701,521 ₫

5,801,521 ₫

Vàng 585 / Ngọc Trai Trắng / Kim Cương

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kinsey

22,847,410 ₫

22,947,410 ₫

Vàng Trắng 585 / Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

- 1%

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elvira

8,855,815 ₫

8,955,815 ₫

Vàng Trắng 585 / Ngọc Trai Hồng / Kim Cương

HOT

Dây Chuyền GLAMIRA Niger

6,542,647 ₫

6,642,647 ₫

Vàng Trắng 585 / Đá Topaz Xanh

- 1%

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maja

18,193,620 ₫

18,293,620 ₫

Vàng Trắng 750 / Đá Aquamarine & Kim Cương

HOT

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Angela

6,083,953 ₫

6,183,953 ₫

Vàng Trắng 585 / Đá Sapphire

- 1%

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Despina

8,786,483 ₫

8,886,483 ₫

Vàng Vàng-Trắng 585 / Kim Cương

HOT

Dây Chuyền GLAMIRA Cassata

7,293,644 ₫

7,393,644 ₫

Vàng 375 / Kim Cương

- 1%

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

9,976,484 ₫

10,076,484 ₫

Vàng Hồng-Trắng 585 / Kim Cương

HOT

Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chica

8,638,113 ₫

8,738,113 ₫

Vàng Trắng 750 / Ngọc Trai Đen / Kim Cương