• Vàng 585 - Kim Cương
 • Bạch Kim 950 - Kim Cương
 • Bạc 925 - Kim Cương
 • Bạc 925 - Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương
 • Vàng Trắng 585 - Đá Sapphire
 • Vàng 585 - Đá Sapphire & Kim Cương
 • Vàng Trắng 585 - Đá Sapphire & Kim Cương
 • Vàng Trắng 585 - Đá Sapphire & Kim cương vàng & Kim Cương
 • Vàng Trắng 585 - Hồng Ngọc
 • Vàng Trắng-Đỏ 585 - Hồng Ngọc
 • Vàng Trắng 585 - Hồng Ngọc & Kim Cương
 • Vàng Hồng-Trắng 585 - Hồng Ngọc
 • Vàng 585 - Ngọc Lục Bảo & Kim Cương
 • Vàng Trắng 585 - Ngọc Lục Bảo & Kim Cương
 • Vàng Trắng 585 - Ngọc Lục Bảo & Kim cương xanh dương
 • Vàng Vàng-Trắng 750 - Ngọc Lục Bảo & Kim Cương
 • Vàng Trắng 750 - Ngọc Trai Đen - Kim Cương
 • Vàng 375 - Kim Cương
 • Vàng Vàng-Trắng 585 - Kim Cương
 • Vàng Trắng 750 - Đá Aquamarine & Kim Cương
 • Vàng Trắng 585 - Đá Topaz Xanh
 • Vàng Trắng 585 - Ngọc Trai Hồng - Kim Cương
 • Vàng Trắng 585 - Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng
 • Vàng 585 - Ngọc Trai Trắng - Kim Cương
 • Vàng Trắng 375 - Ngọc Trai Trắng - Đá Aquamarine
 • Vàng Hồng 750 - Ngọc Trai Trắng
 • Vàng 750 - Kim Cương & Đá Swarovski
 • Vàng Hồng 585 - Kim Cương & Đá Swarovski
 • Vàng Trắng 585 - Ngọc Lục Bảo
 • Vàng Vàng-Trắng 375 - Đá Sapphire
 • Vàng Hồng 375 - Đá Sapphire & Kim Cương
 • Vàng Trắng 375 - Ngọc Trai Hồng - Kim Cương
 • Vàng Trắng 750 - Ngọc Trai Đen - Đá Sapphire Trắng
 • Tìm kiếm (46 Sản phẩm)

  - 1%

  Bông Tai GLAMIRA Traudel

  12,866,764 ₫

  12,966,764 ₫

  Vàng Trắng 750 / Ngọc Trai Đen / Đá Sapphire Trắng

  HOT

  Bông Tai GLAMIRA Dignity

  10,903,582 ₫

  11,003,582 ₫

  Vàng Trắng 585 / Ngọc Trai Hồng / Kim Cương

  - 1%

  Bông Tai GLAMIRA Purisima

  6,849,924 ₫

  6,949,924 ₫

  Vàng Trắng 375 / Ngọc Trai Hồng / Kim Cương

  HOT

  Bông Tai GLAMIRA Riva

  25,997,544 ₫

  26,097,544 ₫

  Vàng 585 / Ngọc Trai Trắng / Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Lucille

  28,500,678 ₫

  28,600,678 ₫

  Vàng Trắng 585 / Hồng Ngọc & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Rote

  23,711,277 ₫

  23,811,277 ₫

  Vàng Hồng 375 / Đá Sapphire & Kim Cương

  - 1%

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  11,675,377 ₫

  11,775,377 ₫

  Vàng Vàng-Trắng 375 / Đá Sapphire

  HOT

  Bông Tai Đá Quý GLAMIRA Louisa

  10,819,829 ₫

  10,919,829 ₫

  Vàng Trắng 585 / Ngọc Lục Bảo

  - 1%

  Bông Tai GLAMIRA Baemelys

  11,608,541 ₫

  11,708,541 ₫

  Vàng Vàng-Trắng 585 / Kim Cương

  HOT

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  32,537,142 ₫

  32,627,142 ₫

  Vàng Hồng 585 / Kim Cương & Đá Swarovski

  - 1%

  Bông Tai GLAMIRA Ainsley

  15,928,431 ₫

  16,028,431 ₫

  Vàng 750 / Kim Cương & Đá Swarovsk

  HOT

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  38,534,292 ₫

  38,634,292 ₫

  Bạch Kim 950 / Kim Cương